Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης ««Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ICSD) για την υλοποίηση του Έργου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074607 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης», με Κωδικό ΟΠΣ 5074607 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Ειδικότερα, ενός (1) ατόμου ΠΕ Συντονιστή, ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Φροντιστών, ενός (1) ατόμου Διερμηνέα, ενός (1) ατόμου ΠΕ Παιδαγωγού-Εκπαιδευτικού και ενός (1) ατόμου Νομικού.

Ιωάννινα 05/01/2021 Α.Π:13/05-01-2020 Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ντουλαπών» για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ιωάννινα, 28-12-2020 Αριθμ. 1530 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:1530 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας «ντουλαπών»   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.997,00 €...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κουκετών ύπνου» για το έργο ΕΣΤΙΑ ΙΙ : Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

Ιωάννινα, 24/12/2020 Αριθμ. 1526 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:1526 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας «κουκετών ύπνου»   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.860,00ευρώ ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ντουλαπών» για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ιωάννινα, 24-12-2020 Αριθμ. 1530 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:1530 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας «ντουλαπών»   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.110,00ευρώ  χωρίς...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κλινοσκεπασμάτων και διαφόρων επίπλων» για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ιωάννινα, 23/12/2020 Αριθμ. 1525 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:1525 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας «κλινοσκεπασμάτων και διαφόρων επίπλων»  προϋπολογιζόμενης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «στρωμάτων» για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ιωάννινα, 23/12/2020 Αριθμ. 1524 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:1524 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας «στρωμάτων»   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500,00ευρώ  χωρίς...

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close